وکیل متخصص گمرک در تهران

گمرک یک سازمان دولتی است که وظایف مختلفی از جمله اجرای قانون گمرک، عوارض ورودی و صدوری، وصول حقوق و ترانزیت و واردات و صادرات و … را بر عهده دارد. در حقیقت گمرک نقش مرزبان اقتصاد کشور را دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی، هماهنگی در مبادی ورودی و خروجی و اعمال دیگر مقررات مربوطه در کشور است.

وکیل متخصص گمرک در تهران یکی از زیرشاخه های وکیل تجاری می باشد که بسیار تخصصی هست.

وکیل متخصص گمرک در تهران کیست؟

وکیل گمرک یا وکیل امور گمرکی وظیفه دارد که مشکلات ناشی از اختلافات گمرکی را کاهش داده و رفع کند. ناآشنایی با قوانین و مقررات گمرکی برای همگان باعث شده که مشکلات زیادی در زمینه گمرک و یا مباحث صادرات و واردات پیش آید. این مشکلات خصوصاً در رابطه با تجار و فعالین اقتصادی می تواند نمود بیشتری داشته باشد و در فعالیت آنان خللی جدی وارد کند.

این مشکلات وجود و حضور یک وکیل باتجربه و آشنا با امور گمرکی را که بتواند با دقت و تلاش پرونده های گمرکی را حل و فصل کند ضرورت می بخشد. وکیل گمرک با آشنایی با قوانین گمرکی می تواند کمک بزرگی در رفع و کاهش مشکلات و اختلافات گمرکی داشته باشد.

همچنین با توجه به اینکه به علت رعایت اصول و موازین قانونی در واردات و صادرات کالا در زمینه ارزش گذاری، عوارض، سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مواردی مشابه اختلافاتی بین واردکنندگان، صادرکنندگان و تجار و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی با سازمان گمرک صورت می پذیرد نیاز است تا وکیل گمرک که بر بسیاری از امور مسلط است و دانش مناسب را در این زمینه دارد حضور داشته تا بتواند مسائل را به مناسب ترین شکل حل کند.

نقش وکیل متخصص گمرک در تهران

وکیل امور گمرکی برای ارائه مشاوره تخصصی حقوقی در ارتباط با مسائلی همچون اختلافات گمرکی، مراحل مختلف صادرات و واردات و آغاز به کار واردات و صادرات براساس قوانین داخلی و قوانین بین المللی همچنین نحوه ترخیص کالا و قبول داوری در پرونده های مختلف گمرکی ایفای نقش می کند.

وکیل امور گمرکی فردی است متخصص که نسبت به مسائل مختلف امور گمرکی و قوانین داخلی و بین المللی گمرکی شناخت کامل داشته و تجربه حل پرونده های گمرکی را در کارنامه دارد. یک وکیل گمرک در زمینه های مختلفی دارای تخصص است. از میان مواردی که در تخصص وکیل امور گمرکی است می توان به مسائل حقوقی مربوط به مناطق آزاد تجاری و قوانین گمرکی مخصوص آنها، اعلام وکالت و مشاوره برای جرایم گمرکی و پیگیری آنها، ارائه مشاوره حقوقی و اعلام وکالت برای اختلافات گمرکی در کمیسیون بدوی و تجدید نظر، معرفی حق العمل کارگران و کارگزاران مشغول در گمرک ایران، امور حمل و نقل بین المللی کالا، قبول کارشناسی رسمی درباره موضعات و مسائل مختلف گمرکی اشاره داشت. با توجه به مسائل ذکر شده می توان به نقش و اثر مهم وکیل امور گمرکی پی برد.

از مسائل مختلفی که وکیل گمرک آنها را پیگیری کرده و نسبت به آن مشاوره می دهد مربوط است به پرونده هایی که میان صاحبان کالا و گمرکات اجرایی برای ترخیص کنندگان کالا مشکلات و مواردی پیش آمده است. هرچند در این دست پرونده به مراجع بالاتر ارجاع می شود اما وکیل امور گمرکی نقش مهم و سازنده ای در حل و پیگیری این مورد دارد. ممکن است در مواردی پرونده های گمرکی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شود و یا در دیوان عدالت اداری نسبت به پیگیری آنها اقدام شود در این مورارد نیز نقش وکیل گمرک نقشی مهم و سازنده خواهد بود که می تواند کمک بزرگی به حل موارد پیش آمده کند.