وکیل متخصص مالکیت فکری در تهران

حقوق مالکیت فکری حمایت از اختراعات و ابتکارات و در اصل آن چه که از فعالیت‌های فکری بروز و ظهور کند، می باشد. بنابراین موضوع این حقوق شیء معین مادی نیست.

حقوق مالکیت فکری بر مبنای ماهیت مورد حمایت به دو دسته مالکیت معنوی و مالکیت مادی تقسیم می شود.

مالکیت معنوی:

در مالکیت معنوی که صرفاً دارای جنبه ی معنوی و اعتباری است، به مالک اثر اجازه محافظت از اثر را می ‌دهد. مثلاً یک شاعر نسبت به شعر هایش می تواند اجازه انتشار یا عدم انتشار را بدهد.

مالکیت مادی:

مالکیت مادی دسته ای از مالکیت است که جنبه بهره برداری مالی و منفعت تجاری را شامل می شود . در این نوع مالکیت اذن برای بهره‌برداری درآمدهای حاصل از مالکیت مادی به شخص حقوقی یا حقیقی داده می شود .

مالکیت مادی بر خلاف مالکیت معنوی قابل انتقال و خرید و فروش است. مثلا کارمند تحقیقی یک شرکت اتومبیل سازی چنانچه اتومبیلی اختراع کند، مالک مادی اختراع ، شرکت مذکور می باشد و کارمند مالک معنوی آن است.

در یک تقسیم بندی دیگر مالکیت فکری به دو بخش مالکیت ادبی_هنری و مالکیت صنعتی تقسیم بندی می شود.

دعاوی مالکیت فکری

دعاوی مالکیت فکری از جمله مهم‌ترین و تخصصی‌ترین دعاوی هستند که طیف گسترده‌ای از اختلافات را شامل می‌شوند. رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری در وهله اول منوط به این است که در دادگاه صالح اقامه شود. اینکه چه دادگاهی صالح به رسیدگی است، بسته به نوع دعوا متفاوت خواهد بود: بهترین وکیل متخصص مالکیت فکری در تهران دعاوی مالکیت فکری را به طور کلی به ۴ بخش تقسیم می‌کند:

دعاوی ثبت مالکیت فکری:

مالکیت فکری و صنعتی همانطور که گفته شد، برای حمایت نیاز به ثبت دارند. در این راه ممکن است متقاضی ثبت به علت اینکه مرجع ثبت (مرکز مالکیت معنوی) تقاضای ثبت را نپذیرفته، قصد طرح دعوا داشته باشد و یا ممکن است اشخاص ثالث قصد اعتراض به ثبت داشته باشند. همانطور که مشاهده می‌شود، تمامی این دعاوی ممکن است در مورد تک‌تک مصادیق مالکیت فکری به وقوع پیوندد. به عنوان مثال اعتراض به ثبت اختراع و اعتراض به ثبت علائم تجاری از دعاوی بسیار شایع در این زمینه می‌باشند.

وکیل متخصص مالکیت فکری در تهران به صورت تخصصی بیان میدارد: دعوای رسیدگی به اعتراض به ثبت ابتدا در کمیسیون حل اختلافات ناشی از ثبت مالکیت صنعتی مورد حل و فصل قرار می‌گیرد. البته تصمیم کمیسیون قطعی نیست و هریک از طرفین که به این تصمیم اعتراض داشته باشد، باید دعوای اعتراض خود را در دادگاه عمومی تهران اقامه نماید. شعبه دارای صلاحیت در این خصوص، مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران می‌باشد.

دعاوی ابطال مالکیت فکری:

وکیل متخصص مالکیت فکری در تهران توضیح می‌دهد، پس از ثبت یک مال فکری، حقوق مادی و معنوی انحصاری به مالک تعلق خواهد گرفت. به عنوان مثال می‌توان به حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع که در یک مقاله جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اشاره کرد. در این راستا ممکن است برخی از اشخاص به دلائل مختلفی قصد طرح دعوا جهت ابطال گواهی‌نامه مربوط به یک مال فکری، مثل ابطال طرح صنعتی و یا ابطال علامت تجاری داشته باشند.

این دعاوی نیز از جمله دعاوی بسیار پرکاربرد می‌باشد که وکالت در آن نیاز به تخصص و مهارت خواهد داشت.

وکیل متخصص مالکیت فکری در تهران بیان میدارد: درخواست ابطال مالکیت فکری باید به طور مستقیم در دادگاه عمومی تهران اقامه شود و خواهان نیازی به رجوع به کمیسیون ندارد. شعبه دارای صلاحیت در خصوص دعوای ابطال مالکیت فکری، مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران می‌باشد.

دعاوی حقوقی مالکیت فکری:

مالکان اموال فکری با ثبت آن‌ها دارای حقوق و مزایای انحصاری خواهند شد. اما این مالکان وقتی می‌توانند از این انحصار بهره‌مند شوند که حق اقامه دعوا علیه کسانی که بدون اجازه آن‌ها از مال فکری آن‌ها استفاده می‌کنند، داشته باشند تا از این طریق هم بتوانند مانع این افراد سودجو شوند و هم خسارت متحمل‌شده را جبران نمایند. به عنوان مثال اگر یک فرد ورقه اختراعی داشته باشد و شخصی دیگر بدون اجازه صاحب ورقه از آن اختراع استفاده کند، مالک اختراع می‌تواند با طرح دعوای حقوقی از ضمانت‌اجراهای حقوقی نقض حق اختراع بهره‌مند شود.

وکیل متخصص مالکیت فکری در تهران فکری درباره رسیدگی به دعوای حقوقی مالکیت فکری توضیح می‌دهد: اقامه دعوای حقوقی برای جبران خسارت نیز درست به مانند دعوای ابطال باید در دادگاه عمومی تهران و در شعبه مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران اقامه گردد.