وکیل متخصص حقوق مالیات در تهران

امروزه مالیات و نقشی که در اقتصاد هر کشور بازی می کند، از اهمیت غیرقابل‌انکاری برخوردار است. بخش عظیمی از هزینه‌های دولت به وسیله درآمدهای حاصله از مالیات، تأمین می شود. پرداخت به موقع مالیات منجر به افزایش خدمات دولت و در نتیجه افزایش فعالیت و تولید مؤدیان می شود. در رابطه با مالیات موضوعی به نام ترفندهای مالیاتی وجود دارد که منظور از آن، توسل به خلأهای قانون به‌ منظور عدم پرداخت مالیات یا کاهش میزان مالیات پرداختی، به‌ شکلی که گویی مؤدی، مرتکب کار خلاف قانون نشده است و در عین حال از شمول مجازات قانونی نیز رها گشته است. از جمله عللی که منجر به فرار مالیاتی مؤدی می شود می توان به: تورم، نبود سرمایه اجتماعی و پیچیدگی نرخ های مالیاتی و قوانین آن توسط وکیل امور مالیاتی ، اشاره کرد.

وظایف وکیل متخصص حقوق مالیات در تهران

یک وکیل متخصص حقوق مالیات در تهران با شناختی که از قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مالیاتی دارد، می‌تواند یک سازمان را در پرداخت مالیات کمتر یاری کند. کاهش هزینه‌های ناشی از مالیات یک شرکت، به دو روش به کمک مشاور مالیاتی انجام می‌گیردکه عبارتنداز:

– دادرسی مالیاتی

بخش دیگر کار وکیل متخصص حقوق مالیات در تهران، در دست گرفتن پرونده مالیاتی یک مجموعه در اداره مالیات و حل مشکلات آن در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی است. صاحبان مشاغل هرساله در موعد مقرر، اقدام به پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی و ارسال آن به اداره مالیات می‌کنند. در برخی موارد، مأمور ممیز مالیاتی با توجه به بررسی‌های خود، اظهارنامه مالیاتی شرکت را رد کرده و رقم دیگری را به‌عنوان مالیات برای شرکت در نظر می‌گیرد. در این مواقع شرکت نیاز به فردی دارد که بتواند در مراجع رسیدگی به حل اختلاف از اظهارنامه مالیاتی شرکت دفاع کرده و از پرداخت مالیات مضاعف توسط مجموعه جلوگیری کند.

وکیل متخصص حقوق مالیات در تهران با در دست گرفتن پرونده مالیاتی شرکت، با تخصص و تجربه خود و همچنین تسلطی که به قوانین مالیاتی دارد، با حضور در هیئت حل اختلاف و دفاع از اظهارنامه مالیاتی ارسال‌شده توسط شرکت مطبوع خود، رأی صادره از سوی اداره مالیات را برگردانده و از پرداخت مالیات مضاعف توسط شرکت جلوگیری می‌کند.

– پشتیبانی مالیاتی

وکیل متخصص حقوق مالیات در تهران در درجه اول به دادن مشاوره مالیاتی به مدیران مالی شرکت پرداخته و آن‌ها را با پیچیدگی‌های قوانین مالیاتی آشنا می‌کند. کارکنان بخش مالی یک شرکت و یا شخص وکیل مالیات به تنظیم صورت‌های مالی شرکت می‌پردازند به شکلی که این صورت‌های مالی به شفاف‌ترین و دقیق‌ترین شکل خود تنظیم‌شده و باعث پرداخت حداقلی مالیات شوند. نظارت بر قراردادهای منعقده، بررسی نحوه پرداختی‌ها و دریافتی‌های شرکت و همچنین معرفی راه‌های استفاده از معافیت‌های مالیاتی از دیگر فعالیت‌های وکیل مالیات در بخش پشتیبانی مالیاتی است.