وکیل متخصص حقوق تجارت در تهران

تجارت و قوانین تجارت ریشه در تاریخ دارد و انسآن‌ها از ابتدا به اشکال مختلف با ان سرو کار داشته اند چه از زمانی که کالا را با کالا معاوضه کرده و چه زمانی که کالا را با پول و پس از ان چک و غیره داد و ستد کرده اند. بی شک در تمام این زمآن‌ها قانونی برای این داد و ستد و به بیان دیگری تجارت ، مکتوب یا غیر مکتوب وجود داشته است.

حقوق تجارت

حقوق تجارت در واقع مجموعه قواعدی است خاص که بر روابط بازرگان و اعمال تجارتی حاکم است و برخلاف حقوق مدنی که بر روابط کل افراد جامعه تسلط دارد حقوق تجارت پیش‌بینی کننده وضعیت ویژه ای است که برای تجار و اعمال تجارتی در نظر گرفته شده است و در صورتی که بوسیله قانون تجارت مشکلات رفع نشود می‌بایست به حقوق مدنی مراجعه شود.

اما در تقسیم بندی حقوق که به مفهوم کلیه اختیارات فرد اعم از شخص حقیقی و یا شخص حقوقی است به دو گروه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی تقسیم می‌شود که حقوق تجارت در گروه حقوق داخلی قرار می گیرد.

وکیل متخصص حقوق تجارت در تهران چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

وکیل متخصص حقوق تجارت در تهران در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، به اعتبار تخصصی شدن عرصه وکالت به جهت گسترده بودن مباحث حقوقی دعاوی تجاری نیز به عنوان یکی از تخصصی ترین عرصه های کار وکالت نیاز به تسلط بر قوانین مرتبط و تجربه کافی در این حوزه دارد. در دعاوی تجاری وکیل دعاوی تجاری باید توجه داشته باشد که طرف دعوا آیا تاجر محسوب می شود یا خیر و آیا موکل او تاجر است یا خیر چرا که تاجر محسوب کردن هر فرد دارای آثاری است که در روند پرونده بسیار تاثیر گذار است به عنوان مثال اگر فردی تاجر محسوب گردد از طرح دعوای اعسار محروم می گردد چرا که تجار می بایست در صورت عدم توانایی در پرداخت دیون اعلام ورشکستگی نمایید و دعوای اعسار از تجار پذیرفته نیست.

وکیل متخصص حقوق تجارت در تهران از این حربه در بسیاری از موارد به عنوان یکی از ابزار دفاع بهر می جوید. نکته دیگری که می بایست بسیار مورد توجه قرار گیرد این است که طرح دعوا علیه شرکت ها می بایست به طرفیت شرکت باشد نه مدیران شرکت چرا که مدیران شرکت نمایندگان شرکت می باشند و به هیچ عنوان برای احقاق حقی از شرکت نمی بایست طرف دعوا قرار گیرند. در نتیجه وکیل دعاوی تجاری می بایست دقت نظر کافی در بررسی تمام شرایط پرونده  داشته باشد.

وکیل متخصص حقوق تجارت در تهران چه نوع دعاوی تجاری را می تواند مطرح کند؟

وکیل متخصص حقوق تجارت در تهران در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، در این بخش قصد داریم به نمونه چند دعوای تجاری که قابل طرح در محاکم دادگستری است اشاره کنیم:

•    دعاوی راجع به ورشکستگی

•    دعاوی راجع به مطالبه وجه چک، ابطال چک، استرداد لاشه چک، دستور موقت منع پرداخت چک، ابطال ظهر نویسی چک و سایر اسناد تجاری

•    دعاوی راجع به صادرات و واردات تجاری

•    دعاوی راجع به ابطال، تصدیق، اعتراض به ثبت، اعتراض به آگهی ثبت و دعاوی دیگر در خصوص اختراع

•    دعاوی راجع به حمل و نقل

•    دعاوی راجع به کپی رایت

•    دعاوی راجع به قرارداد های تجاری

•    دعاوی مالکیت فکری و معنوی

•    دعاوی برندها و علامتهای تجاری

•    دعاوی طرح های صنعتی

•    دعاوی تجارت الکترونیک