وکیل متخصص حقوق بین الملل در تهران

حقوق بین الملل

در حقوق بین الملل قوانین ، معاهده نامه ها و کنوانسیون های بین المللی حاکم است که به دو بخش تقسیم می شود :

•    حقوق بین المللی عمومی ( روابط بین دو کشور )

•    حقوق بین المللی خصوصی ( روابط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در کشور های مختلف)

مهم ترین بخشی که در حقوق بین الملل وجود دارد موضوع تعارض قوانین می باشد که موجب بحث و اختلافات بین افراد دو کشور می شود .

وکیل متخصص حقوق بین الملل در تهران کیست؟

اولین موضوع مورد بررسی ، معنی و مفهوم وکیل متخصص حقوق بین الملل در تهران است . وکیل متخصص حقوق بین الملل در تهران کیست ؟ اغلب مردم تصور می کنند وکیل متخصص حقوق بین الملل در تهران یک حقوقدان است که اجازه ی وکالت در چندین کشور دنیا را دارد یا به عبارتی فکر می کنند که وکیل بین المللی یک پروانه ی معتبر در تمام کشور های دنیا را دارد. اما این تصور که بسیار رایج است کاملا اشتباه می باشد زیرا عملا ممکن نیست که یک شخص بتواند شرایط کانون وکلای همه ی کشور ها را دارا بوده و پروانه ی وکالت در این کشور ها داشته باشد. از سوی دیگر ما نهادی بین المللی نداریم که بخواهد پروانه ی بین المللی صادر کند بنابراین فعالیت های تخصصی وکیل در هر کشور نیازمند داشتن پروانه ی وکالت همان کشور است .

وکلا می توانند تخصص های مختلفی داشته باشند مانند اینکه وکیلی موضوعات بین المللی را دنبال کند مانند امور تجاری بین المللی ، تنظیم قرارداد های بین المللی و … یعنی موضوعاتی که وکیل آنها را پیگیری می کند امور بین المللی است.

با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که وکیل متخصص حقوق بین الملل در تهران یک حقوقدان متخصص می باشد که می تواند روش حل و فصل اختلاف های بین المللی را مدیریت کند و وظیفه ی آن تهیه و تنظیم متون حقوقی بین المللی است.

وکات مهم در خصوص وکالت بین المللی

•    طبق ماده 656 قانون مدنی: " وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. " تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

•    در مورد دعاوی داخلی که امر روشن است؛ موکل می تواند با انعقاد عقد وکالت با یک وکیل پایه یک دادگستری در ایران وکیلی را نایب خود قرار داده تا از طرف او به انجام امور مرتبط با خواسته اش بپردازد. وکیل در دعاوی داخلی می بایست بر قوانین داخلی اشراف داشته و به موضوع دعوایی که در ایران مطرح است و موکل و طرف او نیز ایرانی و ساکن ایران هستند بپردازد. اما درمورد وکالت دردعاوی بین المللی ابهاماتی وجود دارد که با تعریفی از این وکالت می توان این امر را نیز روشن ساخت.

•    وکیل دعاوی بین المللی در واقع وکیلی است که پروانه وکالتش را از کانون وکلای دادگستری ایران اخذ کرده و علاوه بر تخصص و اشراف بر مواد قانونی و حقوق ایران، به قوانین و مقررات کشورهای دیگر نیز آشنایی دارد به طوری که در صورت تعارض قونین ایران و کشورهای دیگر، می تواند به حل این تعارض بپردازد.

•    در عمل یک وکیل متخصص حقوق بین الملل در تهران نمیتواند به قوانین داخلی همه یا اکثر کشورها و یا حتی چند کشور، احاطه و اشراف داشته باشد. با این وجود در برخی موضوعات مثل دعاوی تجاری بین المللی قوانین و کنوانسیونهای واحد و متحدالشکلی در دنیا پذیرفته شده است.